Formål

Vi ved fra international forskning, at investeringer i børns udvikling, før de fylder seks år, har stor betydning for resten af deres liv. Mens der er vist betydelige effekter af målrettede indsatser for sårbare børn, ved vi ikke så meget om effekterne af universelle programmer, som vi bruger primært i Danmark.

Det nye Center for Research on Universal Child Policies (CRUNCH) er sat i verden for at undersøge de to største danske universelle ordninger, som skal give børn lige muligheder: sundhedsplejerskeordningen og daginstitutionerne.

CRUNCH er opdelt i tre work packages:

1) Work Package 1, DACS, ledes af seniorforsker ved VIVE, Miriam Wüst, og har til formål at opbygge en database på de universelle programmer til børn i førskolealderen.

(2) Work Package 2, Sundhedsplejersker, ledes af seniorforsker ved VIVE, Miriam Wüst, og har til formål at undersøge effekter af kerneelementer af sundhedsplejerskeordningen.

(3) Work Package 3, Daginstitutioner ledes af forsker ved VIVE, Jens Dietrichson, og har til formål at undersøge effekter af kerneelementer af daginstitutionerne.

CRUNCH's projektperiode forløber fra 2016 til 2020. Vi vil afholde årlige workshops for praktikere og forskere. Projektet er finansieret af Innovationsfonden.

Søg på crunch.sfi.dk