Rapporter

Her er en oversigt over rapporter, der omhandler daginstitutioner, sundhedsplejerskeordningen eller førskolebørn. Rapporter afdækker almindeligvis viden om et område, der er blevet specificeret på forhånd, og udgives ofte af institutionerne bag rapporten.

Har du tilføjelser eller rettelser? Så skriv til crunch@vive.dk

Kommunerapport. Amning. Temarapport og årsrapport. Børn født i 2014

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 18.687 børn i 32 kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2014
 • Udgivelsesår: 2016
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen, amning
 • Link

Allergi hos indskolingsbørn. Temarapport og årsrapport

 • Sprog: Dansk
 • Omfang: 6.516 børn fra tretten kommuner
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: skoleåret 2014/2015
 • Udgivelsesår: 2015
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Kommunerapport. Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 13 kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn indskolet i 2013/14
 • Udgivelsesår: 2015
 • Nøgleord: sundhedsplejen, trivsel
 • Link

Amning. Temarapport og årsrapport

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 18.687 børn, 38 kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2014
 • Udgivelsesår: 2016
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Børns trivsel ved indskoling

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 6.636 børn, tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Skoleåret 2013-2013
 • Udgivelsesår: 2014
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel

 • Type: Rapport
 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang:6.027 børn, tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Skoleåret 2013/14
 • Udgivelsesår: 2015
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link 1 & Link 2

Gråd, uro og spiseproblemer blandt spædbørn rapporteret af sundhedsplejersker

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 5.455 børn, tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2012
 • Udgivelsesår: 2014
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Allergi hos indskolingsbørn. Kommunerapport

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: Tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Skoleåret 2014/15
 • Udgivelsesår: 2015
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Motoriske vanskeligheder. Sundhedsplejerskernes undersøgelser af motorik ved indskoling

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 7839 børn, ni kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn indskolet i 2009/10 og 2010/11
 • Udgivelsesår: 2011
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Sundhedsplejerskens indsatser for 0-årige børn

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 6567 børn, 15 kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2013
 • Udgivelsesår: 2015
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Sundhedsplejerskens vurdering af mors psykiske tilstand

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 5.537 børn, tolv kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2010
 • Udgivelsesår: 2012
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Søvnproblemer blandt spædbørn rapporteret af sundhedsplejersker

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 6537 børn, tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2011
 • Udgivelsesår: 2013
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 2760 børn, elleve kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Indskolingsbørn i skoleåret 2011/12
 • Udgivelsesår: 2013
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Årsberetning om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2012/13

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 5773 børn født i 2012, 6536 indskolingsbørn tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2012, indskolingsbørn i skoleåret 2013/14
 • Udgivelsesår: 2014
 • Nøgleord: skolestart, spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Årsberetning om børn født i 2010

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 6140 børn, tolv kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2010
 • Udgivelsesår: 2012
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Årsberetning om børn født i 2011

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 6350 børn, tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2011
 • Udgivelsesår: 2013
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Årsberetning om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011/12

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 5506 børn, elleve kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Indskolingsbørn i skoleåret 2011/12
 • Udgivelsesår: 2013
 • Nøgleord: skolestart, spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Årsberetning - om børn født i 2012 og børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/2014

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 5773børn født i 2012, 6536 indskolingsbørn, tretten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2012 og indskolingsbørn i skoleåret 2013/14
 • Udgivelsesår: 2014
 • Nøgleord: skolestart, spædbørn, sundhedsplejen
 • Link 1 & link 2

Amning i 14 kommuner

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang: 14.292 børn, fjorten kommuner
 • Forfatter: Databasen Børns Sundhed
 • Sample: Børn født i 2008 og 2009
 • Udgivelsesår: 2011
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

 Benchmarking af dagtilbudsudgifter i syv kommuner

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: 7 kommuner
 • Forfatter: KORA
 • Sample: Registerdata og undersøgelser fra 2012
 • Udgivelsesår: 2015
 • Nøgleord: Skolestart
 • Link

Derfor er der forskel på, hvad børnene koster i kommunerne. En kvantitativ analyse af forskelle i kommunale enhedsudgifter til skoler og dagtilbud

 • Type: Rapport
 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: Alle danske kommuner
 • Forfatter: KORA
 • Sample: Enhedsudgifter til dagtilbud og skoler 2009/13
 • Udgivelsesår: 2016
 • Nøgleord: Udgifter, Enhedsomkostnigner
 • Link

Personale og børn i kommunernes dagtilbud

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: Alle danske kommuner
 • Forfatter: KORA
 • Sample: Personaleforbrug til børnepasning i 2007/12
 • Udgivelsesår: Maj 2014
 • Nøgleord: Normeringer, Dagtilbud
 • Link

Så meget koster et barn i dagtilbud 

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: Alle danske kommuner
 • Forfatter: KORA
 • Sample: Daginstitutioner, dagtilbud go særlige klubber 2009/13
 • Udgivelsesår: Marts 2015
 • Nøgleord: Budget, Udgifter, Dagtilbud
 • Link

Sådan passer kommunerne børn

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: Alle danske kommuner
 • Forfatter: KORA
 • Sample: Dagtilbud i 2004/11
 • Udgivelsesår: November 2012
 • Nøgleord: Pasningstype, budget
 • Link

Udviklingen i strukturen på dagtilbudsområdet i 2004-2011

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang Alle danske kommuner
 • Forfatter: KORA
 • Sample: Dagtilbud 2004/11
 • Udgivelsesår: 2012
 • Nøgleord: Institutionstyper
 • Link

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: 2100 elever, 120 daginstitutioner, 99 skoler og 87 SFO'er
 • Forfatter: KORA
 • Sample: Daginstitutioner, skoler og SFO'er 2012/14
 • Udgivelsesår: Januar 2015
 • Nøgleord: Skolestart
 • Link

Fælles Kommunal Ledelsesinformation på dagtilbudsområdet

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Forfatter: Rambøll (for KL)
 • Udgivelsesår: Januar 2015
 • Nøgleord: Dagtilbud, indikatorer
 • Link

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden

 • Sprog: Dansk
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Omfang 5406 børn, 12 kommuner i Region Hovedstaden
 • Forfatter: Region Hovedstaden
 • Sample: Nul- til etårige i 2012
 • Udgivelsesår: 2013
 • Nøgleord: spædbørn, sundhedsplejen
 • Link

Evaluering af den ændrede børnehavealder

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: 2 fokusgruppeinterviews med forældre, spørgeskema til 53 daginstitutioner
 • Forfatter: Udviklingsforum for Frederiksberg Kommune
 • Sample: 2:10 til 3-årige børn 2008/9, forældre 2010 daginstitutioner 2010
 • Udgivelsesår: 2010
 • Nøgleord: dagtilbud
 • Link

Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Omfang: 13000 børn, 400 dagplejere, 65 legestuer og 140 institutioner
 • Forfatter: Rambøl, Aarhus universitet og Syddansk Universitet
 • Sample: 0-6-årige i 2014
 • Udgivelsesår: 2016
 • Nøgleord: dagtilbud, læring
 • Link

Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud

 • Sprog: Dansk
 • Omfang: Danmark
 • Område: Dagtilbud
 • Forfatter: Task Force om Fremtidens Dagtilbud
 • Sample: 0-5-årige børn 2001/10
 • Udgivelse: 2012
 • Nøgleord: Dagtilbud
 • Link

Family Day-care in Denmark

 • Sprog: Engelsk
 • Omfang: Danmark
 • Område: Dagtilbud
 • Forfatter: FOA
 • Sample: Danske daginstitutioner i 2007
 • Udgivelse: 2009
 • Nøgleord: Dagtilbud
 • Link

Opkvalificering af den tidlige indsats - ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position

 • Sprog: Dansk
 • Omfang: Fem kommuner
 • Område: Førskolebørn
 • Sample: Børn mellem 0 og 10 år
 • Forfatter: KORA
 • Udgivelse: 2013
 • Nøgleord: førskolebørn, udsathed
 • Link

Rapport om SPELL og Fart På Sproget. Undersøgelser af effekten af to sprogindsatser

 • Sprog: Dansk
 • Omfang: 133 dagtilbud og 5.350 børn til SPELL og 145 dagtilbud og 5.436 børn til Fart på Sproget
 • Område: Dagtilbud
 • Sample: Børn i daginstitutioner
 • Forfatter: Socialstyrelsen
 • Udgivelse: 2015
 • Nøgleord: dagtilbud, sprog, læring
 • Link

Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og spædbørnsfamilier

 • Sprog: Dansk
 • Omfang: 148 projekter
 • Område: Førskolebørn
 • Sample: Projekter mellem 1998-2003 målrettet udsatte gravide og spædbørnsfamilier
 • Forfatter: UFC Børn og Unge
 • Udgivelse: 2013
 • Nøgleord: gravide, spædbørn, indsatser
 • Link

Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud

 • Sprog: Dansk
 • Område: Dagtilbud
 • Forfatter: Servicestyrelsen
 • Udgivelse: 2009
 • Nøgleord: dagtilbud, udsathed, sprog
 • Link

Kortlægning af de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge

 • Sprog: Dansk
 • Omfang: 262 kommuner samt registerdata
 • Område: Sundhedsplejerske
 • Sample: Danske kommuner i 2005
 • Forfatter: Sundhedsstyrelsen
 • Udgivelse: 2005
 • Nøgleord: sundhedsplejerske
 • Link

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

 • Sprog: Dansk
 • Område: Førskolebørn
 • Forfatter: Sundhedsstyrelsen
 • Udgivelse: 2011
 • Nøgleord: førskolebørn, forebyggelse
 • Link

Søg på crunch.sfi.dk