Mikrodata

Her er en oversigt over mikrodata, der vedrører daginstitutioner, sundhedsplejerskeordningen eller førskolebørn. Mikrodata er data på aktørniveau, fx. det enkelte barn eller den enkelte institution. 

Har du tilføjelser eller rettelser? Så skriv til crunch@sfi.dk

Databasen Børns Sundhed

 • Titel: Databasen Børns Sundhed
 • Type: Register,
 • Sundhedsplejerskeregistret, Udvalgte kommuner
 • Område: Sundhedsplejen,
 • Dataejer: Databasen Børns Sundhed, Sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed
 • Adgang: Restrikteret (med cpr + kobling til registre)
 • Sample: børn i alderen 0 – 10 måneder og børn ved indskolingen 6 – 7 år

Link

  

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2014

 • Type: Register
 • Omfang: Danmark
 • Område: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, skolefritidsordninger, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber og kommuners tilskud bl.a. til forældre, der passer egne børn.
 • Dataejer: Danmarks Statistik
 • Adgang: Restrikteret (kræve forskergodkendelse)
 • Sample: Børn og unge i ordninger dækket af dagtilbudsloven fra 2009, indskrevne børn i heldagsskoler i 2009-13

Link

  

Børneforløbsundersøgelsen (BFU) / The Danish Longitudinal Survey of Children (DALSC)

 • Type: Spørgeskemaundersøgelse,
 • Stikprøve, Panel
 • Omfang: 6000 børn. 5 (6) Interview
 • Område: Sundhedsplejen, Dagtilbud
 • Dataejer: SFI
 • Adgang: Open access og restrikteret (med cpr + kobling til registre)
 • Sample: Børn født i efteråret 1995

Link

  

Skolesundhed.dk (førskoledelen)

 • Type: Register, Udvalgte kommuner
 • Omfang: Sættes igang 2016
 • Område: Sundhedsplejen, dagtilbud
 • Dataejer: Deltagende kommuner
 • Adgang: Restrikteret (med cpr + kobling til registre)
 • Sample: Børn i alderen 2-5

Link

  

Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) tidligere Bedre Sundhed for Mor og Barn (BSMB)

 • Type: Stikprøve, tilfældigt udvalg.
 • Omfang: Stikprøve af ca. 100 000 gravide mødre, >90 000 børn, interview under graviditet, ved 6 og 18 måneder, 7 og 11 år.
 • Område: Sundhedsplejen og dagtilbud
 • Dataejer: Statens Serum Institut
 • Adgang:Restrikteret (med cpr + kobling til registre)
 • Sample: børn født 1997-2003

Link

  

Søg på crunch.sfi.dk