Makrodata

Her finder du en oversigt over makrodata, der kan bidrage med viden om førskolebørn. Makrodata er data, som er blevet aggregeret eller talt sammen, i modsætning til mikrodata, hvor det er muligt at se informationer om det enkelte individ.

Har du tilføjelser eller rettelser? Så skriv til crunch@sfi.dk

Data til CRUNCH-notat 2017-1

Danmarks Statistik: Indskrevne i daginstitution, dagpleje og skolefritidsordninger mv.

 • Type: Registre
 • Omfang: alle børn, 2007 og frem
 • Område: Sundhedsplejen og dagtilbud
 • Dataejer: Danmarks Statistik
 • Adgang: Open acces
 • Sample: Fuld population

Link

  

Danmarks Statistik: Institutioner, indskrevne børn og personale

 • Type: Registre
 • Omfang: alle børn, 2007 og frem
 • Område: Sundhedsplejen og dagtilbud
 • Dataejer: Danmarks Statistik
 • Adgang: Open acces
 • Sample: Fuld population

Link

  

Danmarks Statistik: Personale efter område, pasningstilbud og personalegruppe

 • Type: Registre
 • Omfang: alle børn, 2007 og frem
 • Område: Sundhedsplejen og dagtilbud
 • Dataejer: Danmarks Statistik
 • Adgang: Open acces
 • Sample: Fuld population

Link

  

Danmarks Statistik: Årstakster i børnepasning

 • Type: Registre
 • Omfang: alle børn, 2007 og frem
 • Område: Sundhedsplejen og dagtilbud
 • Dataejer: Danmarks Statistik
 • Adgang: Open acces
 • Sample: Fuld population

Link

  

KORA: Personale og børn i kommunernes dagtilbud

 • Type: Rapport/grafik
 • Omfang: Førskolebørn i 2012
 • Område: Daginstitutioner
 • Dataejer: KORA
 • Adgang: Open access
 • Sample: Fuld population

Link

Søg på crunch.sfi.dk