Selvom Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest ressourcer på indsatser til børn i førskolealderen, er der stadig store forskelle, når børnene møder op i skolen. CRUNCH vil undersøge betydningen af de danske universelle ordninger for sociale uligheder i løbet af livet. 

 

Nyeste udgivelser

Øjebliksbilledet 2017 -  Sundhedsordninger for børn og unge

 - Dette notat giver et indblik i kerneydelserne i sundhedsplejerskeordningerne i de danske kommuner anno 2017 og beskriver variationen i udformningen af ordningen både på tværs af kommuner og over tid.

Se flere udgivelser

 

Nyhedsbrev

Læs vores nyhedsbrev 

- Nyt nyhedsbrev 7. juni 2017. Læs om hvordan familiers sociale vilkår har betydning for børns testresultater i skolen og om hvordan flere og flere kommuner eksperimenterer med tidligere overgang fra vuggestue til børnehave og med fleksibel skolestart.

 

 

 

Søg på crunch.sfi.dk